Voor kinderopvang in Utrecht Centrum:


Stichting Kinderdagverblijf de Poppenzolder

Janskerkhof 19 D
3512 BM Utrecht
(030) 23 33 179

Kinderopvang in Utrecht Centrum (Binnenstad): Kinderdagverblijf De Poppenzolder - foto kinderen

Pedagogisch Beleid Kinderdagverblijf

Veiligheid, warmte en vertrouwen

We vinden het erg belangrijk dat een kind zich thuis voelt. Omdat de Poppenzolder een klein kinderdagverblijf is kunnen we heel goed een sfeer van veiligheid, warmte en vertrouwen creŽren. We willen ook graag een betrokken en goed contact met kind en ouders samen opbouwen. Voor ouders kan deze betrokkenheid betekenen dat er ruimte is voor overleg, informatie uitwisselen en gezelligheid. Om samen te kunnen opvoeden is een goede communicatie tussen ouders en leidsters erg belangrijk. Zo kan de leefwereld van het kind thuis en op het kinderdagverblijf goed op elkaar worden afgestemd.

Aandachtsleidsters

Om de nieuwe ouders en hun kind een gevoel van veiligheid te geven hebben de baby's op de Poppenzolder tot anderhalf jaar hun 'eigen' leidster, die extra aandacht aan hen besteedt.

Voor de ouders is zij een vast aanspreekpunt. Om er zeker van te zijn dat bepaalde informatie overkomt wordt in het 'schriftje' over en weer geschreven over belangrijke, leuke en spannende dingen die het kind thuis en op het dagverblijf meemaakt.

De andere kinderen hebben een schriftje dat op de Poppenzolder blijft. Daarin wordt regelmatig een kort verslagje geschreven over het wel en wee van de kinderen op het kinderdagverblijf. Ouders kunnen deze stukjes lezen tijdens de oudergesprekken die eens per half jaar worden gehouden.

Wennen

Als een kind geplaatst wordt komt het kind op de eerste Poppenzolder-dag samen met de ouder een ochtend wennen. Wij vinden het belangrijk dat één van de ouders op die eerste ochtend bij het kind blijft. De ouder heeft dan de mogelijkheid de aandachtsleidster wat meer over het kind te vertellen en daarnaast kan hij/zij zien hoe een dag op de Poppenzolder verloopt. Eventueel kunnen er nog meerdere wendagen volgen waarbij de ouder met steeds langere tussenpozen het kind brengt en haalt, totdat de ouder het kind met een gerust hart achter kan laten.

Verticale groep

De Poppenzolder heeft bewust gekozen voor een verticale groep. De kleintjes leren van de grotere kinderen, en die op hun beurt weer leren omgaan en rekening te houden met de kleintjes. Het is ook leuk dat broertjes en zusjes bij elkaar in de groep kunnen zitten. Er wordt gestreefd naar een gelijkmatige verdeling tussen de leeftijdsgroepen maar een evenwichtige verdeling is niet altijd gegarandeerd.

Kwetsbare kinderen

De Poppenzolder vindt het belangrijk om ook open te staan voor kinderen die anders of kwetsbaar zijn. Wij vinden dit goed voor de kinderen zelf, maar ook voor de andere kinderen op het kinderdagverblijf. Niet alle kwetsbare kinderen kunnen naar een gewoon kinderdagverblijf. Kinderen die teveel zorg vragen of die overstuur raken van de drukte horen er niet thuis. Het bestuur en het team van de Poppenzolder moet bij elk kwetsbaar kind steeds opnieuw bekijken of het kind op het kinderdagverblijf kan komen of blijven.

Contact met ouders

Ook een goed contact met de ouders is nodig om een kind een veilige plek op de Poppenzolder te kunnen bieden.
Wanneer ouders hun kind met een gerust hart bij ons achter laten, heeft dit ook z'n invloed op het kind.
Wij vinden het belangrijk dat ouders ons vertrouwen, zodat er een open en eerlijke uitwisseling mogelijk is.
Ouders worden goed op de hoogte gehouden over hun kind. Dit gebeurt zowel schriftelijk als mondeling als in speciale ouderavonden.
Hoe wij de oudercontacten precies vormgeven hebben we in het ouderbeleid beschreven dat u kunt opvragen bij de Poppenzolder.