Waarom de poppenzolder?

De Poppenzolder is een klein Utrechts kinderdagverblijf voor hele-dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar. Wij zijn gevestigd in een oud pand midden in het centrum van Utrecht en we hebben een ruime en uitdagende speelplaats waar we dagelijks buitenspelen. De gezellige binnenruimte en binnentuin zijn zo ingericht dat de kinderen uitgedaagd worden om te spelen. In de snoezelruimte kunnen peuters zich even terugtrekken als ze wat rustiger willen spelen. Het vaste hechte team bestaat uit leidsters die vaak al jaren op de Poppenzolder werken en elke dag hun best doen om een veilige en warme sfeer te creëren waarin kinderen op hun gemak zijn en zichzelf durven te zijn.

Ons Team

De Poppenzolder heeft een team dat bestaat uit vier vaste leidsters. De meeste leidsters werken al lang op de Poppenzolder. Wij staan altijd met drie of vier mensen op de groep: twee vaste leidsters en een stagiaire of vrijwilligster, of allebei. Met meer mensen op de groep is er meer tijd voor de behoeftes van het individuele kind. Een klein kindje wil misschien even wat meer op schoot. Een ouder kind heeft misschien wat meer uitdaging in het spel en zijn ontwikkeling nodig. Goed samenwerken, overleggen en samen een fijne dag hebben is ons motto. Wij vinden het heel belangrijk om kinderen warmte en veiligheid te bieden.

Locatie

Kinderdagverblijf de Poppenzolder bevindt zich in een hoekje van het Janskerkhof. Het is een pand uit de middeleeuwen en dat zie je op sommige plekken nog terug. Het kinderdagverblijf is goed bereikbaar met de fiets en voor auto's is nabijgelegen parkeergelegenheid.

De Poppenzolder heeft een grote, hoge binnenspeelruimte met kleine hoekjes onder de trappen en de box waar de kinderen kunnen spelen en zich kunnen verstoppen. Het is gezellig en geordend ingericht met vaste plekken voor al het speelgoed. We houden van houten speelgoed (boomstammetjes, regenboogvormen, keukentje, blokken) , maar hebben soms i.v.m. de hygiëne alternatief plastic speelgoed. In de lichte keuken eten we fruit en boterhammen. Als we aan tafel zitten maken we er een sociaal moment van en lezen we boekjes voor en zingen we liedjes. In de badkamer worden de kinderen verschoond en plassen de kinderen op de wc’tjes en de potjes. Op de ruime slaapzolder staan drie stapelbedjes en drie gewone bedjes. Er is nog een apart kamertje waar ook twee kinderen kunnen slapen.

Het pand is voorzien van een ruime buitenspeelplaats met veel speelelementen, waaronder een grote zandbak en een speeltoestel waar je op kan klimmen en vanaf kan glijden. Buiten spelen is heel gezond en dus doen we dat ook graag, ook als het regent. Vaak gaan we ‘s ochtends eerst even buiten wat rondjes rennen met de kinderen. Ook hebben we twee slaaphuisjes waar de baby’s heerlijk in kunnen slapen. 


Bestuur

Het bestuur van kinderdagverblijf de Poppenzolder bestaat uit vijf ouders en de hoofdleidster. Dat is een unieke en bijzondere situatie, waardoor ouders in de gelegenheid zijn om nauw betrokken te zijn bij de opvang van hun kind. Als er een vacature is in het bestuur wordt dat aan de ouders medegedeeld. Nieuwe ouders kunnen aangeven of ze interesse hebben om in het bestuur te gaan. Het bestuur benoemt zelf zijn nieuwe bestuursleden. De leden van het bestuur kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast is er een bestuurslid dat zorgt voor het onderhoud aan het pand, en een bestuurslid dat zich bezig houdt met het informeren van de ouders, het uitvoeren van het tevredenheidsonderzoek, en het organiseren van ouderavonden. Het bestuur bepaalt het beleid en draagt eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van goede kinderopvang. Er wordt tien keer per jaar vergaderd. De punten die tijdens de bestuursvergaderingen worden behandeld zijn:

• De werkvloer
• Financiën (begroting, jaarrekening, vaststellen uurprijs)
• Beleid (Pedagogisch beleid, Gezondheids- en veiligheidsbeleid, financieel beleid, etc.)
• Eventuele problemen
• Informeren van ouders

De hoofdleidster schrijft het beleid en zorgt na goedkeuring van het bestuur voor de uitvoering in de praktijk.

Natuur

De Poppenzolder heeft het Groene Kwaliteitsmerk kinderopvang. We spelen heel veel buiten, gemiddeld twee uur per dag. Niks leuker dan om buiten te rennen, fietsen, klimmen, schommelen, wippen en in de zandbak te spelen. Als het regent doen we de laarzen, regenbroeken en regenjassen aan die we op de Poppenzolder hebben. Ook de kleinste kinderen gaan mee met kruip-regenbroeken aan. De buitenspeelplaats is uitdagend gemaakt door het plaatsen van natuurlijke speelelementen, zoals boomstronkjes, een waterpomp, een ton om doorheen te kruipen en een wilgenboogje. De natuur staat centraal in ons kinderdagverblijf. Er hangen foto’s van vogels en bloemen en van activiteiten die de kinderen buiten hebben gedaan. We hebben ons eigen moestuintje en de kinderen helpen met zaaien, oogsten, water geven, onkruid plukken en oogsten. Met de oogst maken we bijvoorbeeld soep of pizza.