Openingstijden

We zijn elke dag geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Om de dag prettig en rustig te laten verlopen, vragen we dat de kinderen gebracht worden voor 9.30 uur en opgehaald worden na 16.30 uur. Hiervan kan incidenteel na overleg met de leiding worden afgeweken. We zijn gesloten op de erkende feestdagen zoals 2e Paasdag, Koningsdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. In de zomer zijn we twee weken dicht. Dat is meestal de laatste week van juli en de eerste week van augustus. Omdat de Poppenzolder zo klein is, de vaste leidsters in de zomer op vakantie gaan en we geen vreemde invalkrachten op de groep willen, is er besloten om deze periode dicht te zijn. De meeste ouders plannen hun vakantie in die twee weken.

Tarief en extra dagen

In 2023 is het uurtarief 9,12 euro. Bij ziekte en vakantie wordt doorbetaald. De twee weken dat we in de zomer dicht zijn hoeven niet betaald te worden. Als er een open plek is op een dag kan een kind van een andere dag extra komen. Wij bepalen of dit kan. Er moeten voldoende leidsters aanwezig zijn. Soms is het niet mogelijk dat een baby kan komen, maar mag een peuter bijvoorbeeld wel komen.


Zieke kinderen

Als een kind ziek is moet hij thuis blijven. In een groep grijpt een besmetting snel om zich heen. Vooral voor de jongste kinderen kan dat erg vervelende gevolgen hebben. Bij twijfel of het kind naar de Poppenzolder mag komen kan de ouder telefonisch overleg plegen met de leidsters. Als een kind op de Poppenzolder ziek wordt bellen we altijd de ouders. Samen overleggen we dan of een kind opgehaald moet worden.
Een kind moet in ieder geval opgehaald worden bij koorts boven de 38.5 C

Contact en inschrijven

Wil jij:

• Een huiselijk kinderdagverblijf op een bijzondere plek in de binnenstad van Utrecht
• Dagelijks buitenspelen in een ruime, besloten buitenspeelplaats
• Vaste leidsters die al jaren een hecht team vormen
• Als ouders de mogelijkheid voor inspraak in het beleid en de kwaliteit van de opvang.

Meld je kind dan aan bij de Poppenzolder! Inschrijven is gratis. Stuur een mailtje sturen aan hoofdleidster Kieke Wiggers (info@poppenzolder.nl) en ontvang een inschrijfformulier.

Kwaliteit

Veiligheid, verantwoord werken en het bieden van kwaliteit vinden wij vanzelfsprekend. Alle kinderdagverblijven in Nederland worden jaarlijks door de GGD geïnspecteerd. Er vindt toezicht plaats binnen de volgende domeinen:


• Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving

• Pedagogisch klimaat
• Personeel en groepen

• Veiligheid en gezondheid
• Accommodatie
• Ouderrecht


Download hier het meest recente inspectierapport van de GGD

Klachtenbeleid

We doen ons best om voor goede kinderopvang te zorgen, maar we realiseren ons ook heel goed dat we niet perfect zijn. Daarom horen we het graag van ouders als ze niet tevreden zijn of als er klachten zijn, zodat we eventueel dingen kunnen veranderen. De klachten kunnen het beste met de hoofdleidster besproken worden. Op dinsdag en donderdag is ze telefonisch bereikbaar, maar er kan ook een afspraak gemaakt worden. Er is daarnaast ook de mogelijkheid om de klacht met het bestuur te bespreken. U kunt contact opnemen via het e-mailadres bestuur@poppenzolder.nl

De Poppenzolder is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie 'de Geschillencommissie'. Mocht het bestuur niet naar tevredenheid met de klacht omgaan dan kunnen ouders naar deze commissie met hun probleem.

Privacybeleid

Download hier het privacybeleid van de Poppenzolder