Voor kinderopvang in Utrecht Centrum:


Stichting Kinderdagverblijf de Poppenzolder

Janskerkhof 19 D
3512 BM Utrecht
(030) 23 33 179

Kinderopvang in Utrecht Centrum (Binnenstad): Kinderdagverblijf De Poppenzolder - foto kinderen

Informatie - Klachtenregeling

Klachtenregeling Kinderdagverblijf De Poppenzolder

Door goed te luisteren naar de ouders op de Poppenzolder hopen we zoveel mogelijk aan hun wensen te kunnen voldoen. Het kan echter gebeuren dat een ouder niet tevreden is over iets dat voorgevallen is. Hierover kan de ouder met de desbetreffende leidster in gesprek gaan. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen dan kan een gesprek met de hoofdleidster misschien uitkomst bieden.

Indien de ouder niet tevreden is met het antwoord of de afhandeling van de klacht kan de ouder schriftelijk een klacht indienen bij het bestuur (de voorzitter van het bestuur is ook vertrouwenspersoon voor ouders en leidsters).

Het bestuur onderzoekt de klacht zorgvuldig en houdt de ouder zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang van de behandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld (uiterlijk binnen 6 weken). Het bestuur verstrekt een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht. In het oordeel staat de termijn waarbinnen eventuele maatregelen worden gerealiseerd.

We vinden het heel belangrijk om het probleem samen met de ouders zelf (als leidster of bestuur) op te lossen. Mocht dit niet lukken dan kan de ouder contact opnemen met De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). Alle kinderdagverblijven zijn aangesloten bij deze geschillencommissie.