Ons beleid

We volgen geen specifieke pedagogische visie, maar kiezen uit allerlei pedagogische stromingen (Reggio Emilia, Freinet, Montessori, antroposofie) de dingen die het beste bij ons passen. Op basis van onze ideeën over het werken met kinderen hebben we zelf ons pedagogisch beleid geschreven. Betrokkenheid, veiligheid en geborgenheid staan centraal. We doen ons best om op de Poppenzolder een veilige en warme sfeer te creëren. We steken elke dag veel tijd in het geven van liefdevolle aandacht aan de kinderen én hun ouders. Dat begint ’s ochtends bij binnenkomst bijvoorbeeld al door een gezellig praatje te maken. We proberen een sfeer te scheppen waarin een kind zichzelf durft te zijn, zich op zijn gemak voelt en emoties durft te tonen.

In ons pedagogisch beleid zijn de uitgangspunten opgenomen van waaruit de Poppenzolder met kinderen werkt. Het biedt ouders en onszelf houvast en ondersteuning. De bijlagen bestaan uit de dagindeling en de ontwikkelingsfasen van nul tot vier jaar. Specifiek gekoppeld aan de ontwikkelingsfasen hebben we uitgebreid uitgewerkt hoe wij op de Poppenzolder praktisch inspelen op de verschillende ontwikkelingsfasen.

Dagindeling

Duidelijkheid en herhaling zorgen voor een gevoel van veiligheid, daarom verloopt een dag op de Poppenzolder altijd volgens een min of meer vast patroon:

8:00 – 9:30 binnenkomst van de kinderen, vrij spelen
10:00 fruit eten, brood eten en roosvicee/water drinken
10:30 plassen/verschonen, vegen/afwassen/schoonmaken tafels/banken/ stoelen/aanrecht, bedtijd voor de baby’s
10:45 activiteit, gezamenlijk of in groepjes
11:30 vrij spel of naar buiten
12:00 brood eten en melk drinken
12:30 plassen/verkleden, vegen/afwassen/schoonmaken tafels/banken/stoelen/aanrecht, uitkleden peuters
13:00 peuters gaan naar bed, dagrapportage en schriftjes schrijven, leidsters houden pauze, de opblijvers mogen vrij spelen
16:00 fruit eten en thee/water drinken, bedtijd voor baby’s
16:30 plassen/verschonen, vegen/afwassen/schoonmaken tafels/banken/stoelen/aanrecht
16:45 eventueel nog een activiteit, vaak nog even naar buiten en vrij spelen
17:15 soepstengel, thee of water, eventueel verschonen
16:30 – 18:00 kinderen worden opgehaald